【PMP】訓練師筆記

2013.01.15 18:40|【PMP】訓練師筆記
2LvLp.jpg

【心澈】【已交換出】
近期加入隊伍的成員。
有一點冒冒失失的,常搞砸事情讓空焰收拾。
對心澈來說,空焰有點像是哥哥一般的存在,但其實心澈比空焰年長一些。

Comment

秘密留言

| 2018.12 |
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
只是一隻貓w

貓村久夜

Author:貓村久夜
PMP企劃‧專用部落格

貓言貓語w

一個洞、兩個洞

貓咪小門(?)

加為部落格好友

和此人成爲部落格好友

ページトップへ